חשבון בנק מוגבל

נגיף הקורונה הביא עימו אתגרים ובעיות כלכליות רבות - חובות, שיקים חוזרים, חשש לחדלות פירעון ופשיטת רגל.
אך אפשר להתנהל גם אחרת מול הבנקים על מנת להימנע ככל האפשר מלהגיע למצב של חדלות פירעון ופגיעה בדירוג האשראי.


במשך 20 שנות עבודתו, עורך דין אייל כהן הצליח לגבות עבור לקוחותיו בתביעות נגד בנקים עשרות מיליוני שקלים ומחק וביטל חובות בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח.

חשבון מוגבל, על פי הגדרת החוק, נכנס להגבלה ובעל החשבון יהיה מוגבל, אם סורבו במשך 12 חודשים 10 שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
החשבון יוגבל למשך שנה בהוראת בנק ישראל, והודעה על כך תועבר לכל הבנקים.
הבנק מודיע ללקוח ושולח התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה (אם ישנם כאלה), בעניין סירוב השיקים מיד לאחר שסורבו 5 שיקים.

ביטול הגבלת חשבון יכול להתקיים ואף עשוי להביא לביטולו ובמקרים מסוימים ניתן אף לחייב את הבנק בתשלום פיצויים, כלפי מי שניזוק בשל הכרזתו בטעות כלקוח מוגבל.
לשם כך צריכים להתקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. הבנק סירב לפרוע את ההמחאה מחמת טעות.
2. הבנק סירב לפרוע את ההמחאה מחמת עיקול
שהוטל על החשבון בעת שההמחאה נמשכה, לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך 60 הימים שמיום קבלת הודעת העיקול על-ידי הבנק. 
3. ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל יתרה מספקת בחשבון, ואם מאחר שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם איתו.


לקוח מוגבל חמור -
לקוח מוגבל חמור לא יורשה למשוך שיקים באף אחד מחשבונות השיקים שהוא מנהל במהלך שנתיים ממועד הכרזתו ככזה
ובפרק הזמן האמור תיאסר עליו פתיחת חשבון שיקים נוסף.

כמו כן, על לקוח מוגבל חמור חל איסור משיכת שיקים בחשבונות אחרים בהם הוא מהווה שותף או מיופה כוח, להוציא חשבונות בהם הוא משמש מורשה חתימה.


אם חשבונך הוגבל, למשל עקב חוב לבנק או שיקים חוזרים, וקיים סיכון עיסקי כגון עיקול חשבון בנק או סגירת חשבון בנק,
יש לפנות לעורך דין מומחה בתחום הבנקאות, שיבדוק האם ניתן לבטל את ההגבלה ולאפשר לך להמשיך לנהל את עסקיך ללא גרימת נזק מיותר.


עו"ד אייל כהן, הינו בעל מוניטין וניסיון רב  בדיני בנקאות בכלל ובתחום העיסוק בהגבלת חשבון בנק ללקוחות פרטיים ועסקיים בפרט וכמובן בעל הצלחות רבות בתחום הסדרי חוב עבור לקוחותיו אל מול הבנקים.

כל פנייה זוכה ליחס אישי ולייעוץ וליווי משפטי צמוד.

בניית אתרים