כשרות משפטית ואפוטרופסות

כשרות משפטית ואפוטרופסות
 
על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כל אדם כשר לזכויות ולחובות מרגע לידתו ועד מותו. החוק קובע אלו אוכלוסיות מוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית.
 
סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".
 
האמנם? האמנם עיקרון זה מתממש בפועל ? וכיצד עיקרון מקודש זה בא לידי ביטוי בחיינו? בחיי המוחלשים, חסרי האונים, החוסים והקשישים?
 
משרדי עוסק בתחום הכשרות המשפטית ובהגנה על זכויות קורבנות בשל הפרת זכויותיהם, לרבות ובעיקר חסרי ישע וקשישים, שהינם קורבנות מועדים לעושק ולגזל.
 
על-פי החוק כל אדם יכול שתהיינה לו זכויות כלשהן, וכן לכל אדם יכולות להיות חובות מסוימות, ולמונח זה יש שם: המונח המשפטי הוא "כשרות", כלומר, כושר או יכולת.
 
באומרנו כשרות משפטית, כוונתנו ליכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות שיש בצדן משמעות משפטית כלשהי. כשרות זו מתחילה מהרגע שבו האדם נולד ומסתיימת במותו.
 
אדם שאינו בעל כשרות משפטית זכאי להגנות על פי חוק וחתימתו על מסמכים משפטיים עשויה להיות חסרת תוקף, לרבות מסמכי ייפוי כוח, אישורים משפטיים ואפילו צוואות.
 
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוא החוק היחיד במשפט הישראלי הקובע אלו קבוצות אוכלוסייה מוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית באופן כללי ולא בעניין מסוים בלבד.
 
לצורך הגנה על זכויות האדם לכשרות משפטית, לרבות בדרך של מינוי אפוטרופוס ועשיית ייפוי כוח מתמשך או מינויו של תומך החלטה לחסוי, נדרשת היכרות מקצועית ויסודית של החקיקה והפסיקה הישראלית הרלבנטית ביחס לזכויות ולחובות המשפטיות, העונשיות (על פי חוק העונשין) והאתיות שחב היחיד או הצוות הרפואי, הסיעודי והמנהלי כלפי המוחלש, חסר הישע או הקשיש. היכרות מקצועית וניסיון זה עוסק גם בעיסוק בהתמודדות עם כללי האתיקה הרפואית והמשפטית כלפי היחיד בנושא כשרות משפטית ורפואית.
 
לעו"ד ד"ר אייל כהן ניסיון רב שנים, פרקטי בערכאות המשפט ואקדמי, בהתמודדות עם זכויות יסוד של המוחלש והקשיש ועם זכותם לחיות חיי כבוד ורווחה ככל האדם ובהגנה על חסרי ישע מפני התעמרות והתעללות. התמחות זו מחייבת היכרות עם הפסיקה והדינים הרלבנטיים, עם הממסד ומערכת המשפט, תוך שיתוף פעולה עם מומחים רפואיים וסוציאליים.
 
אל תהססו ליצור קשר לייעוץ ראשוני בנושא חשוב זה.


בניית אתרים