עבירות הלבנת הון

הלבנת הון היא פעולה פיננסית בה מוטמעים ומוסתרים כספים או רכוש, שמקורם בפשיעה, אל תוך המערכת הפיננסית. זאת על מנת לעשות בהם בהמשך, שימוש לגיטימי ללא חשש מרשויות האכיפה. הלבנת הון מתבצעת בתהליך רב שלבי החל מעבירת המקור - העבירה שבאמצעותה הופק ההון, דרך פעולות ההלבנה עצמן השזורות לאורך תהליך ההלבנה וכלה בשימושים החוזרים הנעשים בהון לאחר שהולבן.
בישראל הוחל ביישום חוק איסור הלבנת הון, שמטרתו לסייע לרשויות באיתור כספים שמקורם בפשיעה, באמצעות הרשות שהוקמה לשם כך במשרד המשפטים.

חוק איסור הלבנת הון קובע כי הלבנת הון היא עברה פלילית. החוק מטיל סנקציות ועונשים כגון: מאסר וקנסות. עיקרו של החוק קובע איסור עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירה פלילית במטרה להסתיר את מקורו ואת זהות בעליו. מי שעושה פעולה של הלבנת הון עובר עבירה פלילית וצפוי לעונשים שנקבעו בחוק.
החוק מפרט את רשימת עבירות המקור לעניין איסור הלבנת הון:  סחר סמים, סחר בלתי חוקי בנשק, עבירות הימורים, עבירות זנות, עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים ועוד.
כדי לקיים את הוראות החוק פורסם בינואר 2001 צו איסור הלבנת הון אשר נכנס לתוקפו בפברואר 2002.
בהתאם להוראות החוק והצו וכדי להילחם בניסיונות להלבנת הון ומימון טרור באמצעות המערכות הפיננסיות, והבנקים בכלל זה, על הגופים הפיננסיים לזהות את הלקוחות ולאמת את פרטיהם על- פי כללים שנקבעו, לדווח על עסקות ופעולות פיננסיות מסוימות שהוגדרו וכן על פעולות פיננסיות של לקוחות הנראות כבלתי רגילות.

הבנקים נדרשים לקבל ממי שמבקש לפתוח חשבון או לשנות בעלות בחשבון  שורה של פרטים, אשר מרביתם נדרשו עוד לפני חקיקת החוק החדש (שם, מספר זהות/דרכון, מען, נהנים אחרים בחשבון, מיופה כוח בחשבון). הלקוחות התבקשו גם להצהיר האם החשבון נפתח עבורם או עבור אדם אחר, כדי לדעת מי הנהנה האמיתי בחשבון. בחשבונות הנפתחים עבור תאגידים נדרשים הלקוחות למסור גם את שמות בעלי השליטה בתאגיד.
הבנקים מחוייבים להעביר דיווחים משני סוגים אל הרשות המוסמכת במשרד המשפטים והם:
דיווח לפי גודל פעולה - דיווח אוטומטי, ללא שיקול דעת של הבנק, על עסקות מסוגים מסוימים שערכן הוא מעל סכום שנקבע. לא מדובר בעסקות שיש לגביהן חשש כי הן קשורות להלבנת הון, ואולם, לאור ניסיון שהצטבר במדינות אחרות, החליט המחוקק כי ראוי שייבחנו על ידי הרשות במשרד המשפטים.
דיווח על פעולות בלתי רגילות - הבנקים נדרשים לדווח לרשות על פעולות נוספות של לקוחות אשר נראות לבנק כבלתי רגילות, לאור המידע המצוי בידו. כלומר, חורגות מדפוסי הפעילות הרגילים בחשבון.

עו"ד אייל כהן מומחה לעבירות הלבנת הון, ובעל ידע וניסיון רב בייצוג נאשמים, חשודים וחברות בחקירות ובבתי משפט, בגין עבירות הלבנת הון: תפיסת רכוש, הליכי חילוט רכוש וייצוג לקוחות אשר חשבונות הבנק שלהם הוקפאו.

כל פנייה זוכה ליחס אישי ולייעוץ וליווי משפטי צמוד.
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק