פשיטת רגל ונושים

פשיטת רגל היא מצב משפטי בו אדם או חברה נפרדים מנכסיהם וחדלים מלהיות בעליהם וזאת בשל אי יכולתיהם לשלם את חובותיהם הכספיים.
המטרה בהליכי פשיטת הרגל היא לטפל בנכסי החייבים ולשלם את
 חובותיהם ולחלקם באופן מוסדר בין הנושים השונים לפי סדר עדיפות הקבוע בחוק.
הכונס הרשמי, באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, הוא האחראי על ייצוג האינטרס הציבורי. הכונס הרשמי מתפקד כנאמן של פושטי רגל ומפרק זמני של חברות עד שבית המשפט ממנה נאמן או מפרק קבוע ומשאלו נתמנו, מפקח על פעולתם ובמידת הצורך מדווח לבית-המשפט או פונה אליו לקבלת הוראות.
נושה בפשיטת רגל הינו מי שחייבים לו כסף או רכוש. לדוגמה, כאשר לקוח לווה כסף מהבנק, היינו הבנק הוא הנושה של הלקוח. חשוב לציין גם שבפשיטת רגל גם מי שהחוב שלו הוא עתידי או מותנה הוא נושה. 

עו"ד אייל כהן הינו בעל מוניטין וניסיון רב בתחום המאבק המשפטי במערכת ההוצל"פ, 
פשיטת הרגל וכינוס
 הנכסים.
כל פנייה זוכה ליחס אישי ולייעוץ מקצועי.
בניית אתרים